unilight.com.pl

Klasy i stopnie ochronny

Klasy i stopnie ochronny przed porażeniem

Klasy ochronności

Klasa ochronności określa środki jakie należy zastosowań w celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwporażeniowej.

Urządzenia klasy ochronności 0 – ochrona przed dotykiem bezpośrednim poprzez zastosowanie izolacji podstawowej i brak wymagań dla ochrony dodatkowej (przy uszkodzeniu).  Urządzenia te nie posiadają zacisku ochronnego i w Polsce są dopuszczane w miejscach, w których nie istnieje jednoczesny kontakt człowieka z urządzeniem i potencjałem ziemi. Są to na przykład niektóre oprawy oświetleniowe.

Urządzenia klasy ochronności I – ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim jest realizowana przez zastosowanie izolacji podstawowej. Urządzenia te posiadają zacisk do połączenia z przewodem ochronnym. Połączenie z przewodem ochronnym służy jako ochrona dodatkowa, przy uszkodzeniu, polegająca na samoczynnym szybkim wyłączeniu zasilania. Zacisk połączenia ochronnego jest oznaczany odpowiednim symbolem (nr 5019 wg IEC 60417-2) lub literami PE. Są to urządzenia takie jak silniki, pralki, kuchenki, zmywarki, lampy, falowniki i inne posiadające zacisk łączący z przewodem PE.

Urządzenia klasy ochronności II – są to urządzenia, w których ochrona podstawowa została zrealizowana przez izolację podstawową, a ochrona przy uszkodzeniu przez izolację dodatkową. Również może być zastosowana izolacja wzmocniona zapewniająca ochronę podstawową i ochronę przy uszkodzeniu. Mogą to być różne urządzenia ręczne takie jak elektronarzędzia, mały sprzęt AGD itp.

Urządzenia klasy ochronności III – urządzenia, których napięcie znamionowe jest ograniczone do napięcia bardzo niskiego, czyli 50V prądu przemiennego i 120V  prądu stałego. Są one wyposażone w ochronę podstawową.

 

 

Stopnie ochrony opraw LED

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę oprawy, oznaczany symbolem IP oraz cyframi i literami, informuje o tym jaką ochronę dla urządzenia oraz dla ludzi zapewnia obudowa oprawy. W zależności od stopnia ochrony IP oprawa może pracować w różnych warunkach środowiskowych. Oprawa musi być wykonana w taki sposób, aby przypisany jej stopień ochrony był niezmienny w całym czasie eksploatacji. Stopnie ochrony zostały sklasyfikowane w normie PN-EN 60529:2003. Oznaczenie wygląda następująco:

IP X1X2

X1 – pierwsza cyfra charakterystyczna oznaczająca ochronę ludzi przed dostępem do części będących pod napięciem lub ruchomych oraz ochronę przed przedostawaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych.

X2 – druga cyfra charakterystyczna oznaczająca ochronę przed przedostawaniem się do oprawy wody.

 

Pierwsza cyfra charakterystyczna X1:

 • 0 – brak ochrony,
 • 1 – ochrona przed przypadkowym dotknięciem wierzchem dłoni oraz przed przedostawaniem się do wnętrza obcych ciał stałych o średnicy ≥50mm,
 • 2 – ochrona przed dotknięciem palcem oraz przed przedostawaniem się do wnętrza obcych ciał stałych o średnicy ≥12,5mm,
 • 3 – ochrona przed dotknięciem narzędziem oraz przed przedostawaniem się do wnętrza obcych ciał stałych o średnicy ≥2,5mm,
 • 4 – ochrona przed dotknięciem drutem oraz przed przedostawaniem się do wnętrza obcych ciał stałych o średnicy ≥1mm,
 • 5 – ochrona przed dotknięciem drutem oraz ograniczona ochrona przed pyłem,
 • 6 – ochrona przed dotknięciem drutem oraz obudowa pyłoszczelna.

 

Druga cyfra charakterystyczna X2:

 • 0 – brak ochrony,
 • 1 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy kroplach opadających pionowo,
 • 2 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy kroplach opadających pionowo na urządzenie odchylone o 15° od położenia pionowego,
 • 3 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy natryskiwaniu wodą pod kątem 60° od pionu,
 • 4 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy rozbryzgiwaniu wody na obudowę z dowolnego kierunku,
 • 5 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy oblewaniu strumieniem wody z dowolnego kierunku,
 • 6 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy oblewaniu silną strugą wody,
 • 7 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy krótkotrwałym zanurzeniu urządzenia w wodzie o określonym ciśnieniu,
 • 8 – ochrona przed przedostawaniem się wody przy długotrwałym zanurzeniu urządzenia w wodzie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium